Creatieve therapie


In deze therapievorm passen we verschillende therapeutische werkvormen toe zoals helende verhalen, metaforen, tekenen, schilderen, familie opstellingen en rollenspel.
Daarnaast maken we gebruik van energetische oefeningen, visualisatie- en imaginatietechnieken.
Bij creatieve therapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.

In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.