Cursus Zielscoaching

 

De cursus Zielscoaching geeft je handvatten om een compassievol begeleider van innerlijke processen te worden - waarbij jij, met vertrouwen in jouw eigen talent, kunt kiezen uit een creatief methodiekpakket voor jouw professioneel handelen. Daarnaast krijgt jouw eigen persoonlijke ontwikkeling volop de ruimte. Door het oefenen met methodieken is er gedurende de hele cursus aandacht voor jouw eigen ontwikkelingsproces. 

De opzet van de cursus is 10 dagen, verdeeld over 5 weekendblokken:
 
 (NB. Wanneer je nog geen ervaring met onze werkwijze hebt, is het vereist eerst onze tweedaagse cursus in de Innerlijke Reis methode te volgen, de eerste module van de opleiding zal een stevige verdieping zijn op deze cursus)
 
 Blok 1: De fundering voor het proceswerk
● Fundering van de Innerlijke Reis methodiek en theoretisch kader
● Verdiepende vaardigheden voor het werken met de Innerlijke Reis methode
● Somatic Experiencing technieken voor het herkennen en losmaken van opgeslagen spanning en emotie.
● Vaardigheden voor een effectieve intake, en welke informatie essentieel is voor verdieping van de sessie.
● Ethische, morele en wettelijke overwegingen voor het begeleiden van een sessie.
● Contra Indicaties voor proceswerk en therapie.


Blok 2: Luisteren en afstemmen
● Verdiepingstechnieken, verschillende inductietechnieken. 
● Ritme en stemgebruik, observeren van lichaamstaal en volgen via intuïtie.
● Specifieke werkzame scrips voor het verwerken van angst, verdriet, woede en schaamte.
● Cognitieve, emotiegerichte en lichaamsgerichte wegwijzers voor start en verdieping van processen.
● Dissociatie van trauma herkennen
● Integreren en in balans brengen van de inzichten uit het proceswerk.  Blok: 3: Afstemmen op de persoonlijkheid van de cliënt
● Persoonlijkheidstypen en hun interactie met elkaar, gebaseerd op het enneagram. 
● De ontwikkelingsweg van verschillende persoonlijkheidstypen. 
● Procestechnieken per persoonlijkheidstype uitgesplitst en hoe je hen specifiek kan begeleiden richting verwerking van levensgebeurtenissen. 

Blok 4: Zielsexpressie
● Proceswerk gericht op het ontzenuwen van stille innerlijke saboteurs, overtuigingen die jouw zielscreatieproces gedeeltelijk stagneren.
● Het stappenplan uitdiepen om jouw authentieke verlangens vorm te geven, en in de wereld te brengen. 

Blok 5: Lichaamsgericht helen
● Exploreren en transformeren van levensgebeurtenissen
● Lichaamsgerichte technieken om trauma energie los te laten en te verwerken
● Spontane catharsis reguleren
● Weerstand en dissociatie reguleren
● Vitale energie terughalen uit bevroren en gedissocieerde levensgebeurtenissen 
● Psychodrama technieken om kracht en hulpbronnen te versterken

Deze cursus zal weer starten in 2023. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte blijven van de nieuwe data.