De praktijk voor kinderen en jongeren

Na aanmelding (op initiatief ouders of op aanraden van leerkracht, arts e.d.) volgt eerst een intakegesprek met de ouders. 

Ouders kunnen belangrijke informatie geven over hun kind en hun kijk geven op de mogelijke oorzaak van het probleem. Daarna plannen wij drie sessies in met het kind waarin we de denk- en leefwereld van het kind beter leer kennen. Dat gebeurt via praten en werken met materialen die aansluiten bij wat het kind leuk vindt. 
Kinderen en jongeren geven tijdens deze diagnostische fase op geheel eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.

De diagnose richt zich natuurlijk op de klacht, maar vooral op de vraag; hoe steekt een kind van binnen in elkaar, wat is de onderliggende pijn, die te erg is om te voelen, en hoe beschermt een kind zich hiertegen, of welke beperkende overtuigingen heeft een kind? Nog belangrijker, welke hulpbronnen draagt een kind (onbewust) in zichzelf mee?

Na drie sessies met het kind of jongere volgt opnieuw een oudergesprek om een schatting van het aantal sessies en mogelijke adviezen aan de ouders te kunnen geven.

In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Het moment van afronding wordt bepaald in onderling overleg tussen ouder, kind en therapeut. Indien van belang nemen we contact op met andere belangrijke personen rondom het kind zoals de leerkracht. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders. (zie: ouderbegeleiding)

Bij welke moeilijkheden kan worden geholpen?

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn
  • Aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, duimzuigen, haar- plukken, snoepen
  • Verwerken van emotionele conflicten zoals traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, fobie├źn
  • Gedragsproblematiek zoals woede- aanvallen, antisociaal gedrag, liegen, gebrek aan concentratie
  • Ontwikkelingsproblematiek zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidstraining, leren en hechten
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid
  • Autisme spectrum stoornissen
  • NLD, AD(H)D, dyslexie en dyscalculie