De praktijk voor kinderen en jongeren

Na aanmelding (op initiatief ouders of op aanraden van leerkracht, arts e.d.) volgt eerst een intakegesprek met de ouders. 

Daarna plannen wij drie sessies in met het kind waarin we de denk- en leefwereld van het kind beter leer kennen. Dat gebeurt via praten en werken met materialen die aansluiten bij wat het kind leuk vindt. 
Kinderen en jongeren geven tijdens deze diagnostische fase op geheel eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.

De diagnose richt zich natuurlijk op de klacht, maar vooral op de vraag; hoe steekt een kind van binnen in elkaar, wat is de onderliggende pijn, die te erg is om te voelen, en hoe beschermt een kind zich hiertegen, of welke beperkende overtuigingen heeft een kind? Nog belangrijker, welke hulpbronnen draagt een kind (onbewust) in zichzelf mee?

Na drie sessies met het kind of jongere volgt opnieuw een oudergesprek om een schatting van het aantal sessies en mogelijke adviezen aan de ouders te kunnen geven.

In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Het moment van afronding wordt bepaald in onderling overleg tussen ouder, kind en therapeut. Indien van belang nemen we contact op met andere belangrijke personen rondom het kind zoals de leerkracht. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders. (zie: ouderbegeleiding)

Bij welke moeilijkheden kan worden geholpen?

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn
  • Aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, duimzuigen, haar- plukken, snoepen
  • Verwerken van emotionele conflicten zoals traumaverwerking, angsten, somberheid rouwverwerking, fobieën
  • Gedragsproblematiek zoals woede- aanvallen, liegen, gebrek aan concentratie
  • Ontwikkelingsproblematiek zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidstraining
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid
  • Autisme spectrum stoornissen
  • NLD, AD(H)D, dyslexie en dyscalculie 


Contra indicaties voor behandeling zijn:
• Suïcidale gedachten
• Automutilatie
• Psychoses
• Verslaving (inclusief gameverslaving)
• Situaties waarbij de ouders beiden gezag hebben, maar waarvan de ouders geen goede onderlinge verstandhouding met elkaar ervaren, hieronder vallen ook vechtscheidingen en situaties waarbij het kind verminderd contact wenst met een van de ouders

Als een van bovenstaande contra indicaties van toepassing is, dan is behandeling bij een hier in gespecialiseerde praktijk/instelling geïndiceerd.