Behandelmethoden kinderen en jongeren


Naast de gebruikelijke psychologische gesprekken, cognitieve gedragstherapie, EMDR, Acceptance en Commitment therapie en de Innerlijke Reis methode kunnen we de volgende werkvormen (online) inzetten in de behandeling van kinderen en jongeren. 

Creatieve therapie

Door te tekenen/schilderen/boetseren werken kinderen aan hun gevoelens. Ondertussen wordt er gepraat en worden emoties verwerkt. Ook kan met behulp van een tekening heel duidelijk worden hoe het van binnen werkt bij een kind. Visualisaties & imaginatie-technieken

Imaginatie is een verdiepte staat van bewustzijn waarin je kunt werken aan onderliggende trauma’s of belemmerende overtuigingen. Deze belemmeringen komen op een symbolische manier naar voren in de binnenwereld van het kind. 

De ontspanning tijdens imaginatie sessies kan het beste worden vergeleken met dagdromen; iets waar met name kinderen heel goed in zijn! We zullen samen met uw kind allerlei verbeeldingsoefeningen doen. Ook worden er diverse ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen aangeleerd. Alle oefeningen zijn er op gericht om klachten te laten verminderen. Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, worden de kinderen aangespoord de oefeningen ook dagelijks thuis te doen. Kinderen doen dat meestal met veel plezier, omdat ze het leuke oefeningen vinden.


In Nederland  is door onderzoekers van het AMC en het Antonius ziekenhuis een uitgebreide studie gedaan naar het effect van imaginatiesessies bij 260 kinderen met onverklaarbare buikpijn, (het prikkelbare darm syndroom) Conventionele medische therapie had maar in 25% van de gevallen effect en hypnotherapie bij 85% van de kinderen. (ref: Vlieger et al. 2007 ) De vervolgstudie 5 jaar later gaf aan dat bij conventionele behandeling maar 20% klachtenvrij was tegenover de behandeling door hypnotherapie waarbij nog altijd 68% van de kinderen klachtenvrij was. (ref: Vlieger et al. 2012) Er is nu een klinische vervolgstudie opgezet.
Kijk voor meer info op www.hypnosebijbuikpijn.nl
Ook neuro imaging (fMRI) studies onderzoeken het effect van hypnotherapie. Hierbij is aangetoond dat hypnose en slaap verschillende mechanismen zijn (Halsband et al., 2009). En dat hypnose en meditatie verschillende hersenactiviteit vertonen (Dumont et al., 2012).
Onderzoekers aan de Universiteit van Konstanz bestudeerden de effectiviteit van 57 studies die voldeden aan de dubbel-blind criteria (hypnotherapeutische interventie versus controle groep (onbehandeld of met conventionele medische therapie)). Deze studies lieten een positief effect zien van 64% bij hypnotherapie versus 37% positief effect bij de controle groep (onbehandeld of conventionele medische interventie). (Ref: Flammer en Bongartz (2003).


Helende Verhalen

Als we met kinderen werken noemen we dit vaak een helend avontuur.
Het helende van zo’n avontuur is dat in deze binnenwereld dingen ervaren en gevoeld kunnen worden. Ook kunnen dingen begrepen en daardoor opgelost worden. En als het in de binnenwereld is opgelost, merkt het kind dat het ook in de buitenwereld veel beter gaat. Kinderen merken dat ze zich opgeschoond voelen na zo’n avontuur.
Soms schrijf ik voor de kinderen een ‘verhaal op maat’. Hierin gebruik ik personages die ze aanspreken, dus een lievelingsdier of -figuur.
In een therapeutisch verhaal kan vaak op symbolische manier heel goed gevoeld en geheeld worden wat er in het echte leven van het kind ook speelt. Dit hoef je niet uit te leggen of te verklaren. Ouders die een “verhaal op maat” een aantal keren voorlezen aan hun kind bemerken vaak meteen een verandering in het gedrag van het kind.

Oefeningen voor het autonome zenuwstelsel

Als kinderen erg gevoelig zijn en de sfeer van andere mensen om zich heen goed voelen en daar last van hebben, kunnen oefeningen voor het autonome zenuwstelsel goed helpen.
Dit werkt bevorderend voor de concentratie en het geluksgevoel. Deze oefeningen kunnen kinderen thuis, samen met de ouders of alleen oefenen.