Klanttevredenheidsonderzoek 2024 - Vrijgevestigde GGZ-praktijk   Maarten van Steenis
 
Na afloop van de behandeling vraagt Maarten van Steenis cliënten een vragenlijst (genaamd ​Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant-​ afgekort de ​CQi) in te vullen over hun ervaringen. Met het invullen van de CQi geeft de cliënt scores waarmee aangegeven wordt hoe de cliënt verschillende specifieke aspecten van de behandeling heeft ervaren. De deelscores worden op een schaal van 1 tot 5 gegeven. Daarnaast geeft de cliënt een totaal score voor hoe de behandeling in het algemeen is ervaren door de cliënt. De totaalscore wordt op een schaal van 0 tot 10 gegeven.
 
 Klanttevredenheid zoals gemeten met de CQI*

Bejegening 4,97
Bereikbaarheid behandelaar 4,74
Informatie behandeling 4,57
Uitvoering behandeling 4,71
Samen beslissen 4,66
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4,53
Informatie over medicatie 5,00
Informatie over vragenlijsten 4,06
Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen 3,79

Rapportcijfer voor behandeling 9,11

*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 19 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2023 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino en Embloom. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren. 
 
Allereerst zijn wij erg blij dat onze cliënten de behandeling gemiddeld met een 9,11 waarderen. Nog belangrijker is dat cliënten ons feedback geven over hun ervaringen met betrekking tot de behandelingen zodat wij hiermee onze dienstverlening waar mogelijk verder kunnen verbeteren. Gebaseerd op de feedback over 2023 gaan wij in 2024 proberen onze dienstverlening met betrekking tot Informatie over vragenlijsten en Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen verder te verbeteren.