Begeleiding bij Zingevingsvragen


Als er ingrijpende levensgebeurtenissen plaatsvinden gaan mensen vaak nadenken over de zin van het leven. Een begeleider bij zingevingsvragen biedt professionele begeleiding aan mensen die naar betekenisvolle gesprekken rondom existentiële en spirituele, levens- en belevingsvragen verlangen.

Een begeleider bij zingevingsvragen adviseert ook op een professionele wijze inzake zingeving, ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten. Je kunt ook bij ons terecht voor een persoonlijk gesprek over belangrijke geloofs- en/of ethische vragen in het algemeen. Dat kan gaan over jezelf, jouw leven en over relaties met anderen. De nadruk ligt op het luisteren naar jouw levensverhaal om samen een antwoord te vinden op jouw levensvraag.

Levensvragen

In bepaalde moeilijke momenten in het leven kan de mens uit zijn balans en harmonie worden gebracht. De pijn kan heel ingrijpend zijn, en voor minder levensgenot en -geluk zorgen. Elk mens komt vroeg of laat te staan voor de vraag: hoe kan de pijn worden verzacht en hoe kan ik er voor zorgen dat mijn lijden verminderd en/of verdwijnt? Wanneer een probleem zich voordoet, komen de gevoelens van de pijn en lijden in alle hevigheid op ons af. Om de pijn te verzachten kan men wat extra ondersteuning gebruiken. Het is opmerkelijk dat mensen, in crisissituaties, ernstige ziekte of bijvoorbeeld de dood van een dierbare of andere ingrijpende gebeurtenissen in hun leven, telkens weer op zoek gaan naar hun eigen religieuze/spirituele wortels en identiteit waarin zij troost en verzachting van pijn en lijden trachten te vinden. Juist tijdens deze moeilijke periodes in iemands leven zijn mensen meer kwetsbaar en rijzen vragen op waarmee iemand rond blijft lopen zonder een helder antwoord.

Deze vragen kunnen zich heel indringend in uw hoofd vastbijten. Een begeleider bij zingevingsvragen kan samen met u op zoek gaan naar een begaanbare weg in uw leven. Samen met jou probeert zij antwoorden te vinden om u te helpen dingen weer op een rijtje te zetten ten aanzien van hoe u in het leven staat. Zij ondersteunt en begeleidt je in uw zoektocht naar de antwoorden in het leven en ook hoe zin gegeven wordt aan uw bestaan – en biedt een luisterend oor zonder te veroordelen.

Vragen waarbij spirituele begeleiding kan helpen

  • Waarom overkomt mij dit en hoe kan ik verder leven?
  • Wat is de reden van mijn bestaan en voor wie leef ik eigenlijk?
  • Wie ben ik en wat wil ik met mijn leven?
  • Wat voor doel heb ik in dit leven?
  • Wat voor zin heeft het dat bepaalde dingen gebeuren in mijn leven?
  • Hoe krijg ik de dingen die ik gedaan wil hebben?
  • Hoe verder, als mijn houvast van vroeger nu geen steun biedt?
  • Waar draait het om in mijn leven?
  • Wat betekenen kwetsbaarheid en eindigheid voor mij, en voor mijn naasten?
  • Andere relevante vraagstukken van het leven.

Yvonne Weeseman is aan de Radboud Universiteit opgeleid als Begeleider bij zingevingsvragen  (Geestelijk Verzorger) . Vanuit haar professionele achtergrond zal zij je helpen om vraagstukken te onderzoeken. Zij zal hierbij zo veel mogelijk met jou meebewegen binnen jouw eigen spirituele denkkader. Spirituele begeleiding is namelijk niet bedoeld om de client te bekeren tot het denkkader van de begeleider.