top of page
werkend

Online Psychologie

Therapie en begeleiding via beeldbellen  Cursussen om jouw veerkracht
te versterken

Praktijk voor Veerkracht

Het ontwikkelen van veerkracht bij tegenslag


In de gedrags- en sociale wetenschappen is veel onderzoek gedaan naar waarom sommige mensen beter omgaan met moeilijke situaties dan anderen.

Het blijkt namelijk dat niet iedereen die moeilijke dingen meemaakt, daar evenveel last van heeft.

Door beter te begrijpen waarom sommige mensen goed kunnen omgaan met uitdagingen, kunnen we ook leren hoe we anderen kunnen helpen veerkrachtiger te worden wanneer ze te maken krijgen met tegenslagen.

 

Definities van veerkracht:
 

Psychologische veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met moeilijke situaties, zoals tegenslagen, trauma's, verlies of grote stress. Het gaat bij veerkracht om gedragingen, gedachten en acties die iedereen kan leren en ontwikkelen.
 

Wetenschappers leggen in hun beschrijving van veerkracht de nadruk net een beetje verschillend, er is dus niet 1 vaste definitie van veerkracht, maar waarschijnlijk kun jij je vinden in elementen van verschillende manieren om veerkracht te beschrijven:

 

 • Veerkracht is het vermogen van mensen om moeilijke situaties te doorstaan en weer op te krabbelen, zelfs na heftige gebeurtenissen zoals tegenslagen, trauma's, verdriet en bedreigingen. Het omvat dynamische processen die positieve aanpassing bevorderen te midden van grote moeilijkheden. (Masten, 2001)
   

 • Veerkracht zijn de persoonlijke eigenschappen die iemand helpen te gedijen in moeilijke tijden. Het omvat eigenschappen zoals een gevoel van doel, volharding, zelfredzaamheid en het vermogen om zich aan te passen aan verandering. (Connor en Davidson, 2003)
   

 • Veerkracht is het vermogen van volwassenen om stabiel en gezond te blijven functioneren, zelfs na een ernstige gebeurtenis zoals het verlies van een geliefde of een traumatische ervaring. (Bonanno, 2004)
   

 • Veerkracht is het vermogen om psychologisch welzijn te behouden of te herstellen te midden van uitdagingen, stress of tegenslagen. Het omvat processen die herstel en positieve resultaten bevorderen. (Southwick, 2014)
   

 • Veerkracht is het vermogen van mensen om hun weg te vinden naar hulpbronnen die hun welzijn ondersteunen, en hun vermogen om voor deze hulpbronnen te onderhandelen op een cultureel betekenisvolle manier. (Ungar 2008)
   

Al deze definities benadrukken aspecten van psychologische veerkracht, waaronder aanpassing, herstel, positieve resultaten en de dynamische interactie tussen persoonlijke en omgevingsfactoren.

Video-oproep

Terugveren in moeilijke tijden

Ondanks de verschillen zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken van veerkracht.

Kenmerken van veerkracht zijn:

 • Het vermogen van een systeem om zich aan te passen aan verstoringen die zijn functioneren bedreigen.
   

 • De mogelijkheid om schadelijke gedrags- en lichamelijke veranderingen door chronische stress te vermijden.
   

 • Het proces van het benutten van middelen om welzijn te behouden.
   

 • Het vermogen om weer positief te functioneren na tegenslag.
   

 • Een maat voor hoe kwetsbaar iemand is voor schokken of verstoringen.
   

 • Het vermogen van een persoon om zich succesvol aan te passen aan acute stress, trauma of langdurige tegenslag.
   

 • Het proces van goed aanpassen tijdens tegenslag, trauma, tragedies, bedreigingen of grote stress.

Veerkracht kan worden gezien als een resultaat, proces of capaciteit, maar de kern ervan is een positieve, aanpassende reactie op grote tegenslag. Het is geen onveranderlijke eigenschap en het kan ook niet opraken. Het is een essentiële eigenschap die mensen helpt om door moeilijke tijden te navigeren en uiteindelijk sterker en wijzer uit de ervaring te komen.

Of psychische problemen nu komen door armoede, drugsgebruik of ernstige problemen van ouders, oorlog, geweld, verwaarlozing, of een combinatie daarvan, het belangrijkste dat door de wetenschap is ontdekt, is dat kinderen die het (ondanks alle tegenslag) goed bleven doen, minstens één stabiele en betrokken relatie hadden met een ouder, verzorger of andere volwassene.

Deze relaties geven de steun, bescherming en hulp die kinderen nodig hebben om goed te blijven functioneren.

Ze helpen ook belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals plannen en zich aanpassen aan veranderingen.

Meisje op SUP

 

 

Het ontwikkelen van veerkracht tijdens een psychologische behandeling verloopt stap voor stap.

We richten ons tijdens de behandeling op verschillende methoden om jou te helpen sterker te worden in het omgaan met stress, tegenslagen en trauma's.

In het begin kan Cognitieve Gedragstherapie (CGT) een belangrijke rol spelen. Hier leer je om negatieve gedachten en gedragingen te herkennen en te veranderen. Je leert om je automatische negatieve gedachten uit te dagen en te vervangen door realistischere en positieve gedachten. Dit helpt je ook om beter problemen op te lossen en meer controle te voelen over je leven.

Ook introduceren we Mindfulness- en Acceptance en Commitment Therapie. Hier leer je om in het moment te leven en je gedachten en gevoelens zonder oordeel te observeren. Dit helpt je om je emoties beter te beheersen en rustiger te blijven in stressvolle situaties. Het vergroot ook je zelfbewustzijn, zodat je je interne reacties beter begrijpt en beheerst.

We gebruiken ook stressmanagement- en ontspanningstechnieken, zoals ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning en meditatie. Deze technieken helpen om lichamelijke reacties op stress beter te beheersen en innerlijke rust op te bouwen.

Traumatherapie speelt een belangrijke rol als blijkt dat er traumatische ervaringen zijn geweest die nog niet goed zijn verwerkt. Hierbij gebruiken we technieken zoals EMDR en Somatic Experiencing om de emotionele lading van traumatische herinneringen te verminderen en ze op een veilige en gecontroleerde manier te verwerken.

Exposure therapie kan ook nuttig zijn als je te maken hebt met trauma's of angsten. Hierbij word je geleidelijk blootgesteld aan angstwekkende situaties in een gecontroleerde omgeving, wat helpt om angsten beter te beheersen en te verminderen.

Hierbij is het kalmeren van het zenuwstelsel is ook belangrijk. Dit kan worden bereikt door technieken zoals ademhalingsoefeningen, meditatie en oefeningen gericht op sociale verbinding, die het ventrale vagale systeem van het zenuwstelsel activeren.

Narratieve therapie helpt je om je levensverhaal te herinterpreteren en een betekenisvolle verhaallijn van jouw levensloop te creëren. Dit helpt je om traumatische ervaringen te integreren en te ontdekken hoe je veerkrachtig hebt gereageerd in het verleden.
 

Interpersoonlijke therapie richt zich op het verbeteren van relaties en sociale ondersteuning door het ontwikkelen van betere communicatievaardigheden en het opbouwen van sterke sociale netwerken.

We focussen ook op je sterke punten. Hierbij helpen we je om je sterke punten en vaardigheden te identificeren en te benutten, wat je zelfvertrouwen vergroot en je motiveert om doelen te stellen en te bereiken.

Tot slot krijg je psycho-educatie. Hierbij leer je over stress, copingmechanismen en veerkracht, wat je begrip vergroot en je beter voorbereidt op toekomstige uitdagingen.

Kortom, psychologische behandeling kan je op verschillende manieren helpen om veerkracht op te bouwen.

 

We richten ons in de behandeling dus op het veranderen van negatieve denkpatronen, verbeteren van stressmanagement, benutten van je sterke punten, versterken van sociale ondersteuning, het kalmeren van je zenuwstelsel en het plaatsen van jouw levenservaringen binnen jouw levensverhaal, waardoor je beter in staat bent om met de uitdagingen in je leven om te gaan.

 

Hoe kan psychologische behandeling helpen bij het ontwikkelen van veerkracht?

bottom of page