top of page

Een Gestructureerde Aanpak voor Faalangst
Faalangst is een intense angst die mensen kunnen hebben om te falen of niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen of zichzelf. Deze angst kan verlammend werken en leidt vaak tot vermijdingsgedrag of overmatige inspanning om mislukkingen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een significant percentage van de bevolking last heeft van faalangst, wat kan leiden tot verminderde prestaties op school of werk, verslechterde persoonlijke relaties, en een algemene afname van de levenskwaliteit. In dit blog lees je over effectieve strategieën om faalangst te verminderen.


Oorzaken van Faalangst


Een van de belangrijkste psychologische oorzaken van faalangst is perfectionisme. Mensen die perfectionistisch zijn, stellen vaak onrealistisch hoge eisen aan zichzelf en kunnen daarnaast bang zijn voor mislukking. Dit kan leiden tot een constante angst om niet aan deze hoge standaarden te voldoen.


Negatieve zelfspraak is een andere psychologische factor die bijdraagt aan faalangst. Wanneer mensen zichzelf bekritiseren en twijfelen aan hun capaciteiten, versterkt dit de angst om te falen. Deze negatieve gedachten kunnen een vicieuze cirkel van angst en vermijding creëren.


Opvoeding en onderwijs spelen een grote rol in de ontwikkeling van faalangst. Kinderen die opgroeien in een omgeving waar prestaties en succes centraal staan, kunnen de druk voelen om altijd te excelleren. Ouders en leraren die hoge verwachtingen hebben en weinig ruimte laten voor fouten, kunnen onbedoeld faalangst in de hand werken.


Sociale druk en verwachtingen vanuit de omgeving, zoals van vrienden, familie of de maatschappij, kunnen ook bijdragen aan faalangst. Mensen voelen vaak de behoefte om aan deze verwachtingen te voldoen en zijn bang om teleurstelling te veroorzaken of beoordeeld te worden op hun mislukkingen.


Er is ook bewijs dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van faalangst. Sommige mensen zijn van nature gevoeliger voor angst en stress, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van faalangst.


Neurobiologische aspecten, zoals de functie en structuur van bepaalde hersengebieden die betrokken zijn bij angst en emotionele regulatie, kunnen ook een rol spelen. Mensen met een overactieve amygdala, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het verwerken van angst, kunnen vatbaarder zijn voor faalangst.


Symptomen van Faalangst


Cognitieve symptomen

Cognitieve symptomen van faalangst omvatten vaak piekeren en obsessieve gedachten over prestaties. Mensen met faalangst kunnen eindeloos nadenken over wat er mis kan gaan, wat hen belemmert om zich te concentreren en productief te zijn.

Negatieve gedachten over hun eigen capaciteiten en de uitkomst van hun inspanningen zijn ook kenmerkend. Deze gedachten kunnen variëren van zelftwijfel tot catastroferende scenario's waarin elke kleine fout leidt tot rampzalige gevolgen.


Emotionele symptomen

Emotioneel gezien ervaren mensen met faalangst intense angst en paniek, vooral wanneer ze geconfronteerd worden met situaties waarin ze beoordeeld worden. Deze angst kan overweldigend zijn en kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid.

Somberheid en depressie zijn ook veelvoorkomende emotionele symptomen. De constante druk en angst om te falen kunnen bijdragen aan een gevoel van hopeloosheid en waardeloosheid.


Fysieke symptomen

Faalangst kan ook fysieke symptomen veroorzaken, zoals zweten, een versnelde hartslag en maag- en darmklachten. Deze fysieke reacties zijn het resultaat van de "vecht-of-vlucht" reactie van het lichaam op angst en kunnen zeer ongemakkelijk zijn.


Gedragsmatige symptomen

Gedragsmatig gezien kan faalangst leiden tot vermijdingsgedrag, waarbij mensen situaties vermijden waarin ze beoordeeld kunnen worden of waarin ze bang zijn om te falen. Dit kan variëren van het vermijden van sociale situaties tot het uit de weg gaan van werk- of schoolopdrachten.

Uitstelgedrag is een ander veelvoorkomend gedragsmatig symptoom. Mensen met faalangst stellen vaak taken uit omdat ze bang zijn om eraan te beginnen en mogelijk te falen.Voorbeeld: Jeannette en haar Angst voor Examens


Om de impact van faalangst en de beschikbare behandelopties meer inzichtelijk te maken volgt hieronder het voorbeeld van Jeannette.

Jeannette is een 29-jarige vrouw die altijd een toegewijde en ambitieuze student is geweest. Gedurende haar academische carrière heeft ze meerdere studies gevolgd. Hoewel ze intelligent is, is ze gaandeweg steeds angstiger geworden voor examens. Deze angst is zodanig gegroeid dat haar lichaam automatisch een stressreactie vertoont wanneer een examen nadert.


Symptomen


Jeannette ervaart intense symptomen van faalangst, vooral rondom examenzittingen. Deze symptomen omvatten:


 • Cognitief: Piekeren, negatieve zelfspraak ("Ik heb nog niet voldoende geleerd, wat als ik dit examen niet haal"), en moeite met concentratie tijdens het leren.

 • Emotioneel: Gevoelens van hulpeloosheid en somberheid.

 • Fysiek: Versnelde hartslag, zweten, misselijkheid, darmklachten en hoofdpijn.

 • Gedragsmatig: Overmatig studeren.

Overmatig studeren als manier om de faalangst te beheersen

Een van haar manieren om de angst het hoofd te bieden is overmatig studeren. Dit betekent dat ze extreem lange dagen maakt waarin ze vele uren doorbrengt met studeren, vaak tot laat in de avond, in de hoop haar angst te verminderen en zich zekerder te voelen over haar kennis en vaardigheden.

De impact van overmatig studeren

Verergering van angst en stress

 • Toenemende druk: Ondanks haar inspanningen voelt Jeannette steeds meer druk om te presteren. Hoe meer ze studeert, hoe hoger haar verwachtingen van zichzelf worden, wat haar angst en stress verder verhoogt.

 • Gebrek aan rust en ontspanning: Haar intensieve studieroutine laat weinig ruimte voor ontspanning, wat leidt tot uitputting en een verhoogd stressniveau. Ze merkt dat haar slaapkwaliteit afneemt en dat ze zich constant moe voelt .

Afname van effectiviteit

 • Studie-uitputting: Door overmatig te studeren raakt Jeannette vaak uitgeput, wat haar vermogen om effectief te studeren en informatie te onthouden vermindert. Ze merkt dat ze na uren studeren nog steeds weinig vooruitgang boekt, wat haar frustratie en angst vergroot.

 • Beperkte tijd voor andere activiteiten: Haar focus op studeren ten koste van andere activiteiten, zoals een sociaal leven en hobby's, leidt tot een onevenwichtig leven. Dit gebrek aan balans draagt bij aan haar algehele gevoel van stress en ontevredenheid.

Versterking van de faalangst

 • Zelfkritiek: Ondanks haar harde werk blijft Jeannette zichzelf bekritiseren. Ze gelooft dat haar inspanningen nooit genoeg zijn en dat ze altijd meer had kunnen doen. Deze zelfkritiek versterkt haar gevoel van ontoereikendheid en angst voor falen.

 • Negatieve gedachten: Haar overmatige studeren wordt gedreven door negatieve gedachten en overtuigingen, zoals "Ik moet dit kunnen" en "Als ik niet slaag, dan raak ik achterop". Deze gedachten houden haar faalangst in stand en maken het moeilijk voor haar om haar angsten los te laten.

Psychologische behandeling van Faalangst

Op aanraden van een goede vriend besloot Jeannette psychologische hulp te zoeken. Hieronder wordt beschreven welke interventies gecombineerd worden toegepast om de verschillende aspecten van de faalangst te verminderen. Hierbij wordt de focus gelegd op zowel gedachten, emoties en het lichaam.


Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

CGT is een wetenschappelijk onderbouwde therapievorm die zich richt op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen. Het doel is om de cyclus van negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen te doorbreken die faalangst in stand houden.


Identificeren van Negatieve Gedachten:

 • De psycholoog hielp Jeannette om haar automatische negatieve gedachten te identificeren. Deze omvatten uitspraken zoals "Ik val door de mand" en "Als ik faal dan raak ik achterop". Cognitieve Herstructurering:

 • Ze leerde deze gedachten uit te dagen door zichzelf vragen te stellen zoals "Wat is het bewijs dat ik door de mand val?" en "Wat is het ergste dat kan gebeuren als ik achterop raak ten opzichte van mijn vrienden en studiegenoten?" Dit proces hielp haar om realistischere en positievere gedachten te ontwikkelen.


Exposure-Therapie:

 • Geleidelijke blootstelling aan examenachtige situaties begon met het bekijken van oude examens en vorderde naar het maken van oefenexamens in haar thuis omgeving. Uiteindelijk begon Jeannette met het bijwonen van daadwerkelijke examenzittingen zonder de druk van beoordeling, wat haar hielp om de fysieke en emotionele reactie op examens te verminderen.

Verwerken van negatieve ervaringen en zelfkritiek

Narratieve Therapie:

 • Jeannette vertelde en onderzocht haar eigen levensverhaal, inclusief belangrijke negatieve gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van faalangst Emotionele Verwerking:

 • De psycholoog begeleidde Jeannette vervolgens om deze ervaringen en de bijbehorende emoties te verwerken in een veilige en ondersteunende omgeving. Zelfcompassie Oefeningen:

 • Jeannette leerde technieken om milder en begripvoller naar zichzelf te zijn, zoals het oefenen van zelfcompassie door middel van mindfulness en het vervangen van zelfkritische gedachten door ondersteunende en bemoedigende gedachten.

Het lichaam tot rust brengen


Ademhalingsoefeningen:

 • Diaphragmatische Ademhaling: Jeannette leerde de techniek van diepe buikademhaling, waarbij ze langzaam en diep inademde door haar neus en haar buik uitzetten, vervolgens langzaam uitademde door haar mond. Deze techniek hielp haar om haar hartslag te verlagen en een gevoel van kalmte te bevorderen.

Progressieve Spierontspanning :

 • Systematisch spannen en ontspannen: Jeannette leerde haar spieren systematisch te spannen en te ontspannen, beginnend bij haar tenen en eindigend bij haar hoofd. Deze oefening hielp haar om bewust te worden van haar lichamelijke spanning en deze los te laten, wat haar algehele gevoel van spanning verminderde.

 • Mindful Ademen: Door zich te concentreren op haar ademhaling en haar aandacht te richten op het huidige moment, leerde Jeannette om haar gedachten over de onzekere toekomst los te laten en zich te ontspannen.

 • Lichaamsscan meditatie: Ze voerde regelmatig lichaamsscan meditaties uit, waarbij ze zich bewust werd van de sensaties in verschillende delen van haar lichaam, zonder oordeel. Dit hielp haar om spanningsgebieden te identificeren en los te laten.

Zelfmonitoring en Reflectie

Jeannette hield een dagboek bij waarin ze haar gedachten, gevoelens en gedragingen rondom studeren en examens vastlegde. Dit hielp haar om patronen te herkennen en haar voortgang te monitoren.


Resultaten en Vooruitgang


Na enkele maanden van intensieve begeleiding begon Jeannette verbeteringen te ervaren. Ze merkte dat haar angst voor examens geleidelijk afnam en dat ze beter in staat was om haar gedachten en emoties te beheersen. Door gebruik te maken van technieken zoals diepe ademhaling, progressieve spierontspanning en mindfulness kon Jeannette haar fysieke angstreacties beheersen en haar stressniveau verlagen. Haar fysieke symptomen, zoals zweten en misselijkheid, verminderden merkbaar. Bovendien voelde ze zich zelfverzekerder en minder overweldigd door de aanstaande examens.


De behandeling van faalangst vraagt om een zorgvuldige en geduldige benadering. Het herstel van lichamelijke ontspanning, het verwerken van oude negatieve ervaringen en het ontwikkelen van zelfcompassie zijn allemaal belangrijke stappen om de faalangst te verminderen. Maar deze veranderingen vragen wel tijd. De hersenen en het lichaam zijn vaak lange tijd gewend geraakt aan het oude patroon van angst en stress. Een te haastige aanpak kan leiden tot terugval in de oude gewoonten van zelfkritiek en het geloof dat falen onvermijdelijk is. Het is dus belangrijk om geduldig vooruit te gaan, stap voor stap, en om steun en begrip te bieden aan jezelf gedurende dit proces van groei en herstel.

6 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page