Vergoeding zorg en aangesloten zorgverzekeraars


Via de ketenorganisatie Vicino Noord Holland-Noord zijn wij aangesloten bij zorgverzekeraars. Als u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraarskoepels dan komt de geleverde psychologische zorg in principe in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Hierop zijn in ieder geval het eigen risico en mogelijk overige voorwaarden van toepassing. Controleer altijd zelf bij uw zorgverzekeraar of en zo ja op welke manier psychologische zorg binnen de BGGZ geleverd via Vicino Noord Holland Noord door hen vergoed wordt.

De aangesloten zorgverzekeringskoepels hanteren verschillende productnamen voor de polissen die zij aanbieden.
De aangesloten zorgverzekeringskoepels zijn: VGZ, Zilveren Kruis / De Friesland, Menzis, CZ, DSW, ASR, Caresq.
Staat uw polis hier niet bij?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of zij deel uit maken van één van de genoemde zorgverkeringskoepels.

Door zorgverzekeraars vergoede psychische hulp
Zorg die door uw zorgverzekeraar vergoed wordt binnen een ‘natura-polis’ verrekenen wij met uw zorgverzekeraar.
Zorg die vergoed wordt binnen een ‘restitutie-polis’ wordt mogelijk door uw zorgverzekeraar direct aan ons uitbetaald, of wordt door u aan ons voldaan en vervolgens door uw zorgverzekeraar aan u betaald. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar brengt indien van toepassing bij u in rekening uw eigen risico en eventuele eigen bijdrage. Als de geleverde zorg (deels) buiten de polisvoorwaarden viel dan kan uw zorgverzekeraar de vergoeding (deels) bij u terugvorderen.

Voor het leveren van vergoede zorg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en een DSM-5 psychische stoornis welke vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Niet alle DSM-5 psychische stoornissen worden door zorgverzekeraars vergoed, waaronder relatieproblemen en burn-out. Behandeling voor zorg die niet door zorgverzekeraars vergoed wordt is wel mogelijk maar dat moet u dan zelf bekostigen.

Door uzelf bekostigde psychische hulp
Psychische zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars, of als u er voor kiest om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om deze psychische zorg door uw zorgverzekeraar te laten vergoeden, komt voor uw eigen rekening.
De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt behandeling van relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed. En als er geen sprake is van een stoornis volgens de criteria van de DSM5, wordt behandeling niet vergoed. Ook energetische therapie en spirituele regressie wordt niet vergoed en dient u zelf te bekostigen.

Voor psychische hulp die u zelf bekostigd hanteren wij het door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde wettelijke OZP (Overige Zorg Product) tarief. In 2022 is dit vastgesteld op € 120,99 per sessie van 45 minuten.
Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de sessies van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. Verder zijn op niet verzekerde zorg de betalingsvoorwaarden van toepassing.

Afmelding van gemaakte behandelafspraken
Gemaakte behandelafspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Bij niet afmelden of afmelden minder dan 24 uur voor het geplande aanvangstijdstip van de sessie kunnen kosten bij u in rekening gebracht worden van € 120,99 per sessie.