top of page

Wat is een trauma?

Bijgewerkt op: 3 dagen geleden
Trauma door een negatieve levensgebeurtenis


Trauma is een woord wat iedereen inmiddels wel kent en waarvan we weten dat het iets is wat je liever niet hebt in je leven. Trauma betekent ‘verwonding’, maar is beter bekend in de tweede betekenis als een psychische aandoening. Deze psychische aandoening wordt veroorzaakt door een ‘psychische verwonding’ ten gevolge van een negatieve levenservaring die als zeer beangstigend, levensbedreigend, extreem schokkend of gevaarlijk is ervaren. Als deze ‘psychische verwonding’ niet goed geneest dan blijf je hier last van houden. Dus trauma komt doordat je nare dingen meemaakt waar je vervolgens jaren, of zelfs je verdere leven, psychisch last van kan hebben. 


Trauma wordt meestal gezien als een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen of omstandigheden die op dat moment of tijdens die periode een te zware belasting waren voor de persoon die ze heeft meegemaakt, en dat deze persoon hier vervolgens enige tijd later, in het heden, nog last of hinder van ondervindt. Veel mensen zijn ondanks deze last of hinder nog wel in staat om op een redelijk niveau te blijven functioneren. Voor sommige mensen is dit niet meer mogelijk. Binnen de psychologie wordt bij deze in ernstige gevallen gesproken van een post traumatisch stress stoornis, PTSS. Dit betekent dat iemand na een traumatische ervaring hiervan zo veel stress blijft houden dat dit een ernstige belemmering vormt voor normaal functioneren.


Om de diagnose PTSS te kunnen stellen moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen die vanuit psychologen en psychiaters opgesteld zijn. Omdat de meeste mensen uit zich zelf herstellen van een traumatische ervaring wordt als stelregel genomen dat er pas vanaf 6 maanden na de gebeurtenis sprake kan zijn van een post traumatische stoornis. Voor die tijd is er vaak nog voldoende mogelijkheid om zonder verdere acties zelf te herstellen. Ook na deze periode van 6 maanden zijn er vaak mogelijkheden om, al dan niet met ondersteuning van anderen, te herstellen van traumatische gebeurtenissen. Hiervoor is een ruime keuze voorhanden aan zelfhulpboeken en hulpverleners uit reguliere en alternatieve stromingen. Het kan soms wel een zoektocht zijn om te ontdekken welke benadering het beste bij jou aansluit. Hopelijk kan deze blogserie hier een steentje aan bijdragen. 


Samenvattend, een trauma is het gevolg van een traumatische gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die op dat moment een te zware psychische belasting vormden. De meeste mensen herstellen hiervan op eigen kracht. Soms is dit herstel niet volledig en ondervindt je hiervan nog hinder van in je dagelijkse bestaan. Als dit je normale functioneren ernstig ontwricht dan kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis. De praktijk leert dat herstel van traumatisch gebeurtenissen, ook lang nadat deze plaats gevonden hebben vaak mogelijk is. 


7 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page